Demoliční odpad používejte znovu, případně ho recykluje. Ulevíte planetě

Věděli jste, že demoliční odpad vzniklý při demolici a stavební odpad vzniklý při stavbě nového domu tvoří až šedesát procent veškerého vyprodukovaného odpadu na území Evropské unie? Neustále se všude mluví o plastech, jak znečišťují oceány, ale právě demoliční odpad a stavební odpad je větší problém. V zemích Evropské unie se k recyklaci, případně k opětovanému využívání demoličního odpadu přistupuje různě. Zatímco někde se odpad vzniklý při demoličních pracích a bouracích pracích zpracovává dál z devadesáti procent, jinde se recyklací odpadu zabývají pouze z deseti procent. U nás je situace v tomto ohledu poměrně dobrá, ale pořád je prostor pro zlepšení.

Stavební odpad používejte znovu

Jednou z možností, jak snížit zátěž životního prostředí je využívat demoliční odpad znovu. Možností, jak stavební odpad využít, je celá řada. Pakliže k tomuto kroku přistoupíme, předejdeme tím nutnosti skládkování a plně využijeme materiálový potenciál výrobků. Přece jenom mnohé výrobky jsou nadmíru kvalitní, proč je tedy nezkusit využít znovu?

Dalším důvodem, proč odpad používat znovu, je, že šetříme energii na získání nových surovin. A zároveň také šetříme primární zdroje nerostných surovin.

Druhou možností je recyklace

Pokud využití demoličního odpadu nepřichází v potaz, druhou možností je recyklace. Zatímco stavební odpady většinou zahrnují jenom beton a asfaltové směsi, demoliční odpad bývá trochu pestřejší. Najde se v něm například sklo, ocel, dále pak kovy, plasty nebo další materiály. Všechny tyto materiály mohou být hravě zrecyklovány, nemusí přijít do stejných kontejnerů jako ostatní smetí.

Pokud dojde k recyklaci demoličního a stavebního odpadu, vznikne druhotná surovina, která pak může být znovu použitá na dalších stavbách. Jinými slovy dostane materiál druhou šanci.

...