Co to je náhradní plnění

Co je vlastně náhradní plnění a jak to udělat, abyste splnili požadavky zákona, který firmám s více než 25 zaměstnanci nařizuje povinně zaměstnat čtyři procenta osob se zdravotním postižením?

Více než 25 zaměstnanců

Jste firma, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců? Ať již je vaše firma soukromá, nebo jste jedna ze státních institucí, máte povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud tuto povinnost nesplňujete, jistě vás zajímá náhradní plnění. Toto je náhradní forma plnění povinného podílu v zaměstnání osob, které mají zdravotní postižení. V podniku zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců je dle státu nutno zaměstnat minimálně 4 procenta OZP z celkového počtu pracovníků.

Jak neporušit zákon

Pokud jste firma s více než 25 zaměstnanci, máte jednu ze tří možností, jak neporušit zákon, který platí od 1. ledna 2012. jednotlivé varianty lze volit odděleně, nebo je propojovat. Jaké možnosti existují?

Čtyři procenta

První z možností, jak splnit zákon, je zaměstnat daný počet osob se zdravotním postižením. Bude se tedy jednat o čtyři procenta z celkového počtu zaměstnanců.

Finanční plnění

Další možnost je odvést finanční plnění dané povinnosti, která ze zákona vyplývá, a to formou odvodu přímo do státního rozpočtu.

Náhradní plnění

Třetí z možností, jak splnit zadání zákona, je využití náhradního plnění. V rámci náhradního plnění budete odebírat služby nebo výrobky od zaměstnavatelů, kteří mají firmu, ve které je zaměstnáno více než polovina zaměstnanců se zdravotním postižením. Můžete také využít odběr služeb nebo výrobků od osoby samostatně výdělečně činné, která má zdravotní postižení. Všem těmto subjektům je možno dále zadávat zakázky pro odběr náhradního plnění.

Tím, že využíváte náhradního plnění, se zprostředkovaně také podílíte na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

...