Stavební prvky a jejich odolnost proti vloupání jako součást zabezpečení

Odolnost proti vloupání je schopnost budovy udržet různé fyzické bezpečnostní hrozby mimo budovu a zajistit tak . Bezpečnostní dveře, které přerušují obvodový plášť budovy, mají proto zásadní význam pro bezpečnostní strategii budovy. Všechny stavební prvky odolné proti vloupání jsou vyvinuty tak, aby dosáhly nejvyšší odolnosti proti nezákonnému vniknutí a byly co nejleším příspěvkem pro odborníky navrhující bezpečnostní řešení budovy zejména v současné době, kdy klasifikace v rámci mezinárodních norem.

Rizika vloupání do budov

V posledních letech nabývá problematika bezpečnosti ve městech na významu a vykazuje proměny, jejichž rysy pomáhají definovat specifika každého města. Nárůst počtu přestupků, zvýšená míra kriminality, růst globálních ekonomických potíží vedou k nárůstu poptávky po zabezpečení budov. Hlavním zájmem je hlavně to, aby byly ochráněny majetky, život a zdraví osob, které se v budovách oprávněně zdržují.

Jedním z prvků, důležitých při realizaci zajištění zabezpečení každé budovy jsou stavební prvky použité při stavbě, či rekonstrukci je jejich kvalita. Měly by být tedy získány jen od dostatečně prověřených společností, jako je například Aluprof Česká republika.

Specifikace - stavební prvky odolné proti vloupání

Při stavbě, či rekonstrukci jakékoliv budovy by dnes měly být použity dostatečné stavební prvky a vybavení odolné proti vloupání, jako doplněk aktivní systémů, jako jsou fyzická ostraha, kamerové a elektronické prvky zabezpečení. 

Při stavbách a rekonstrukcích je třeba použít tyto konstrukční prvky tak, aby vytvořily první linii obrany před nežádoucím průnikem do vnitřku budovy. Je nutno připustit, že neexistuje budova, která by byla zcela odolná proti jakémukoliv násilnému vniknutí. 

Lze ale posoudit, zda jejich konstrukce a typ použitých stavebních prvků splňuje požadavky EN (evropské normy) - příslušnou normou, podle které se klasifikují stupně odolnosti oken, nebo dveří proti vloupání, je pak norma EN 1627.

...