Jak řídit konverzaci na seznamce?

Vzdělávejme se s portálem TadyJsem

Zaměřeno na umění vytvořit příjemnou a přínosnou konverzaci

Čemu se vyhnout a jak oslnit skrze chat…

Slova jsou „nástroje“ k úspěchu ale i ke zkáze. A tak jako všude tak i na seznamce je dobré „vyšlápnout správnou nohou“. Každý z nás je nějaký a každý z nás má svůj styl, každý z nás má právo vyjadřovat se svobodně.

Přesto je vždy přínosné dodržovat jisté zásady, které komunikaci mezi lidmi umí dělat příjemnou, kouzelnou a plnou úcty i respektu.

Je škoda, že se jistá část slušnosti v dnešní době trochu vytratila. Běžná komunikace často ztratila na důstojnosti a omezila se na používání menšího rozsahu slov.

Nicméně, vraťme se k tématu a pojďme si povídat o slušnosti na seznamkách a komunikaci která se k tomu váže. Dnes se budeme zabývat online seznamkou pod názvem TadyJsem. Neboť tato seznamka vše uchopila noblesně do rukou a snaží se dávat dohromady lidi, kteří se ztotožnili se stylem dané platformy. Stylem, který je zakotven ve využívání mouder a historických poznatků o vztahu hvězd a naší planety. Portál TadyJsem.cz vyvíjí veškeré úsilí, aby tuto platformu milovali lidé vzdělaní, lidé obdaření humorem, vysokými hodnotami a pokorou. 

Seznamka na portále TadyJsem.cz se snaží lidi dostat na vlnu slušnosti a kouzla stylu komunikace.

U nás může každý vyniknout

V souvislosti s tím, jsme si s týmem TadyJsem řekli, že by byla škoda, nepřipomínat si jaké úžasné nástroje máme k vytvoření příjemné a efektivní komunikace. Rozhodli jsme se tedy, vydávat články které nás budou kouzlem komunikace provázet. Pojďme na to, dnes se budeme zaobírat stylem kladení otázek…

„Neexistuje hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.“ Řekl Aristoteles

Typem otázky je možné komunikaci řídit. Máme jich sedm a jsou jimi tedy: uzavřené otázky, kontrolní otázky, otevřené otázky, protiotázky, alternativní otázky, rétorické otázky, sugestivní otázky.

A co to uzavřené otázky jsou? Jsou to takové otázky, na které se dá odpovědět jednoslovně a to především „Ano“, nebo „Ne“.

Kdy tedy tento typ otázky použít?

Použijte ji tehdy, kdy očekáváte jednoznačnou odpověď. Můžete ji použít, když chcete urychlit odpověď a znát definitivní postoj. Používá se také často pro potvrzení toho, co již bylo řečeno. „Rozumím tedy správně že? ...“ „Chceš jít tam či onam?“…

Pro rozptýlení se pojďme podívat i na otazník…

Víte, kdy se začal používat otazník? Otazník se používá od Středověku. Používá se pro věty tázací a výjimkou je jen souvětí. U souvětí má tázací platnost jen věta vedlejší. A kde otazníkem tázací věty začínají? Divte se nebo ne, je to Španělsko. K tomuto účelu se tam používá obrácený otazník.

Na další povídání se můžete těšit příští měsíc. Do té doby vám přejeme krásné dny a těšíme se na Vás na on-line seznamce plné kouzel horoskopů. TadyJsem.cz

...