Výkopové práce jsou důležitým začátkem staveb

Výkopové a zemní práce jsou velmi důležité pro započetí velké většiny staveb. Kopání základů je obvykle první etapou stavby budov. Zajišťují totiž pevnost konstrukce budovy, která bude postavena na základech o něco později. Malé stavby nebo stavby na náročném terénu je možné vykopávat manuálně s pomocí lopat a krumpáčů, velice často se už ale používá technika. Její výhodou je samozřejmě rychlá práce a nižší náročnost na lidské pracovníky.

Geotechnické průzkumy

Před zahájením výkopových prací je dobré provést geotechnický průzkum, který pomáhá určit, v jaká místa pozemku jsou pro budovu nejvhodnější. Na geotechnice závisí také hloubka základů. Takový výzkum má smysl provést ještě předtím, než zakoupíte pozemek, na kterém chcete stavět. Zvláštní význam to má zejména v případě, kdy kupujete zemědělskou půdu, kterou máte v úmyslu přeměnit na stavební pozemek. Na základě geotechnického průzkumu je závislý také způsob hloubení a s ním i obtížnost a rozsah práce budoucí stavby.

Na všechny pozemky technika nemůže

Rypadlo nemůže být použito pro všechny oblasti a pak je nutné veškerou práci vykonávat ručně. Pak je nutné práce provádět od jara do podzimu a mělo by jim předcházet vymezení obrysu budovy. Lidem na staveništi musí být zajištěno určité zázemí a samozřejmě také bezpečnost.

Získání povolení

I když budete provádět malou stavbu na svém pozemku, nebo třeba jen nějaké jiné stavební úpravy, vyplatí se zajít na stavební úřad a pozeptat se, jaká povolení budou potřeba. I na svém vlastním pozemku si nemůžete vytvářet, co vás napadne. S tím je bohužel spojena velice dlouhá administrativa, která spoustu lidí odrazuje – a to vede ke vzniku nelegálních staveb. Těm ale mohou být v extrémních případech dokonce nařízena demolice. V méně extrémním případě můžete počítat s poměrně mastnou pokutou.

...