Rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou

Rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou

Zaměstnanecká karta představuje druh povolení pro dlouhodobý pobyt na území ČR. Účel pobytu cizince, který bude delší než tři měsíce, je zaměstnání.

Zaměstnanecká karta je náhradou za vízum nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Také nahrazuje povolení k dlouhodobému pobytu za účelem práce a zelenou kartu. Je určená pro cizince všech států světa, nikoli pro občany členských států EU/EHP nebo Švýcarska a jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří obdrželi pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP nebo Švýcarska či o jejich vydání zažádali.

Zaměstnanecká karta je navázána na konkrétní pracovní pozici. Volné pracovní místo však musí být zapsáno v centrální evidenci volných pracovních míst určených pro držitele zaměstnaneckých karet.

Co opravňuje cizince po získání zaměstnanecké karty?

Získá-li cizinec zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a pracovat na takové pracovní pozici, pro kterou mu byla zaměstnanecká karta vydána. Také může pracovat na jiné pracovní pozici.

Musí mu však pro ni být dřívější právní úpravou udělen souhlas nebo ji řádně oznámit. Oznámení provádí v rámci změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na jiné pracovní pozici u stejného či jiného zaměstnavatele.

Duální a neduální zaměstnanecká karta

Duální charakter zaměstnanecké karty – poskytuje cizinci právo na pobyt na území ČR a zároveň na zaměstnání.

Neduální charakter zaměstnanecké karty – v tom případě se v zásadě jedná jen o povolení k pobytu pro cizince, kteří mají, z jakéhokoli důvodu, volný vstup na pracovní trh ČR. Může se jednat o cizince, který na území ČR studoval.

Pobýval v ČR na základě dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu za studijním účelem. Jakmile získal český vysokoškolský diplom, ten jej opravňuje k volnému vstupu na český trh práce. Po ukončení studia již neplatí studijní vízum a pak právě funguje neduální zaměstnanecká karta.

Více informací včetně pomoci s vyřízením zaměstnanecké karty získáte na stránkách – www.irsczech.com.

...