Chybí vám lidi ve výrobě?

Patříte mezi firmy, kterým chybí dostatek lidí ve výrobě? Máte problém s tím, nalézt kvalifikovanou, ale rovněž nekvalifikovanou pracovní sílu na trhu práce? V tom případě vám ku pomoci mohou být takzvaní agenturní pracovníci z ciziny, kteří zastávají nejen nekvalifikované pracovní pozice, ale také ty kvalifikované.

Důvody nízké nezaměstnanosti tímto způsobem řeší valná většina firem, kdy v každé páté firmě chybí dostatek pracovních sil a zaměstnavatelé svádí nerovný boj s fluktuací svých zaměstnanců.

Pokud by i vám přišla vhod pracovní síla ze zahraničí, můžete se pokusit oslovit pracovní agenturu, která se zaměstnáváním cizinců na našem území zabývá a která vám se všemi formalitami spojenými se zaměstnáváním cizinců ráda pomůže.

Cizincům navíc vyřídí nejen dlouhodobé vízum, ale také potřebnou žádost o zaměstnaneckou kartu a ostatní nezbytné úkony.

Kdo má zájem pracovat v ČR?

Velký zájem o zaměstnání v ČR jeví zejména lidé z východní Evropy, kteří jsou i podle českých zaměstnavatelů velmi loajální, spolehliví a také flexibilní. Mimo jiné často disponují mnohem vyšší motivací k práci než pracovníci z ČR.

V případě mezinárodních firem je pro firmy výhodou zaměstnávání rodilých mluvčích ve svých firmách, kdy tak získají velmi schopného člověka.

Jak funguje zaměstnávání cizinců v ČR?

V případě, kdy chcete ve své firmě zaměstnat cizince, budete muset dodržet zákonem daný postup.

I přesto, že administrativa spojená se zaměstnáváním cizinců je o něco obsáhlejší a náročnější, většina pracovních agentur poskytuje tak kvalitní pomoc v této oblasti, že zaměstnavatelé nemají s náborem cizinců do své firmy téměř žádné starosti. Pracovníci, kteří mají v ČR vyřízené dlouhodobé vízum mají práci v naší zemi takzvaně zaručenou.

Jak je to se zaměstnanci ze zemí, které jsou mimo EU?

Pokud budete chtít ve své firmě zaměstnat cizince, který pochází ze země mimo EU, budete muset počítat s trochu komplikovanějším přijetím. Občané třetích zemí, jako například Ukrajinci či Filipínci nemají volný přístup na pracovní trh v ČR a budou muset disponovat patřičným povolením, které jim práci na našem území umožní.

Mezi tato povolení patří například povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká karta či modrá karta, která je vydávána kvalifikovaným pracovníkům ze zemí mimo EU.

Co je režim Filipíny?

Možná vám něco říká spojení „režim Filipíny“, ale úplně přesně nevíte, co si pod tímto termínem představit. Smyslem tohoto režimu je ve své podstatě možnost nechat ve své firmě zaměstnat pracovníky z Filipín, které si předem vytipujete.

Podmínkou ovšem je, že má vaše firma minimálně 6 zaměstnanců, podnikáte minimálně dva roky a dokážete prokázat bezdlužností. V tomto případě můžete požádat rovněž například agenturu IRS Czech a ta za vás vyřídí potřebné dokumenty, které jsou třeba k tomu, abyste mohli ve své firmě zaměstnat zaměstnance z Filipín.

...