Co je to osobní bankrot?

Co je to osobní bankrot?

V souvislosti s půjčkami se můžete setkat s mnohými zajímavými pojmy. Například se můžete setkat se slovním spojením “dluhová past” či “dluhová spirála”. Obě slovní spojení označují okamžik, když dlužník žádá o půjčky, které mají splácet jeho starší úvěry. S tím se následně pojí insolvence čili neschopnost splácet a rázem se dostáváme také k osobnímu bankrotu, k němuž nás mohou dovést velké bankovní půjčky nebo hromada menších nebankovních půjček.

K půjčkám je třeba přistupovat opravdu svědomitě. Někdy se jim bohužel nevyhneme, to však neznamená, že si jich musíme brát rovnou několik. Když je půjčka nutná, sáhněte raději po menší nebankovní půjčce, která s sebou nenese takové riziko jako velká bankovní půjčka, kterou byste spláceli klidně dlouhé roky.

Pokud to však s půjčkami přeženete, rázem se můžete dostat do osobního bankrotu. Nabízí se však otázka, co to osobní bankrot vlastně je?

Co je to osobní bankrot?

Jestliže hovoříme o osobním bankrotu, mluvíme také o oddlužení, což je forma insolvence, která řeší úpadek dlužníka za účelem jeho osvobození z dluhové spirály čili z dluhové pasti. Není to však stav, který je možné vyhlásit kdykoliv si dlužník řekne, že už nechce dál splácet své závazky. Osobní bankrot je možné vyhlásit jen za určitých podmínek.

Za jakých podmínek je možné vyhlásit osobní bankrot?

Jak již bylo zmíněno, osobní bankrot je možné vyhlásit jen při splnění konkrétních podmínek. Jednou z podmínek je to, že dluhy musí být minimálně u dvou věřitelů. Druhou podmínkou je to, že musí být prokázáno, že dlužník své pohledávky opravdu není schopen splácet, a to delší dobu. Taktéž se musí prokázat, že neexistuje možnost, která by tuto situaci změnila.

Podmínky týkající se osobního bankrotu však upravuje insolvenční zákon, který byl ke konci minulého roku krapet upraven.

...