Osamocený zaměstnanec: jak se na něj dívá BOZP

Musí osamocený zaměstnanec na odděleném pracovišti projít byrokratickým kolečkem BOZP? Ano, výjimky zákon nevede a všichni, kdo jsou součástí pracovního procesu, musí být obeznámeni s touto problematikou. Pomocnou ruku podává Extéria, která se pyšní řadou pozitivních recenzí a referencí.

Úplně sám

Ne všichni zaměstnanci jsou součástí kolektivu. Existuje i celá řada těch, kteří jsou na pracovišti sami a za celou směnu nepotkají jediného kolegu. Jedná se například o lidi s kiosků, nádražních buněk nebo vybraných kancelářských pozic, poštovní doručovatelé, uklízečky, obchodní zástupci. Je jich mnoho. I na ně se ale vztahují povinnosti ohledně BOZP a PO. I oni musí vědět, jak se zachovat v případě nouze, pracovního úrazu nebo jak kolizím předcházet. Školení BOZP se tedy nevyhne, ani když je v zaměstnání sám a riziko ohrožení nebo kontaktu je minimální.

Rizika a nevýhody

Mohlo by se zdát, kteří mají rádi klid, ticho a vlastní tempo, je osamocené pracoviště ideální. Sami zodpovídají za chod, stejně tak řeší BOZP, obědové pauzy a spoustu dalšího. Není to ale jenom pohádka, práce o samotě má svá specifika a rizika, se kterými se lidé v kolektivu nepotýkají.

  • Riziko nedostatečné pomoci při úrazu nebo nehodě
  • Nemožnost přivolání první pomoci z důvodu zranění
  • Fyzické násilí ze strany veřejnosti (například ve směnárnách, na čerpacích stanicích)
  • Nedostatek kontaktu s lidmi a pracovní stres způsobený dlouhodobou samotou
  • Práce v nebezpečném prostředí – to se týká především údržby kanalizace, sil, potrubí, studen nebo různých zásobníků, kde je zaměstnanec sám, a navíc ve stísněném prostoru

Úplně sám?

Jedna věc je BOZP a splnění zákonné povinnosti, aby si zaměstnanec prošel školením. Na druhé nutný dohled na všechny zaměstnance, ty osamocené nevyjímaje. Zběžná kontrola by měla probíhat v pravidelných časových odstupech, aby se předešlo výše zmíněným rizikům a člověk nebyl ohrožen na fyzickém ani psychickém zdraví.

...