Mnohojazyčnost a PELICAN

Jazyková škola Brno PELICAN, sídlící v centru Brna, byla založená už v roce 2002. Od té doby buduje svou pověst, rozdává úsměvy a ukazuje i těm nejzarputilejším, jejichž nejčastější větou je „to je moc těžké“ nebo „to nezvládnu“, že s PELICANEM nic není nemožné.

Vybrat si u PELICANA skutečně můžete z nejrozmanitějších možností vzdělávání. Pro širokou veřejnost škola nabízí jazykové kurzy od klasické angličtiny až po méně tradiční kurzy čínštiny nebo třeba arabštiny. Vybrat si můžete z individuálních i skupinových kurzů všech pokročilostí.

Pro čerstvé absolventy středních škol, a vlastně nejen pro ně, škola každoročně otevírá pomaturitní studium jazyků. Je pro nás velkým potěšením, že se každoročně zvyšuje zájem o tuto formu vzdělávání, a že se jednoleté studium jazyků stává plnohodnotným kompromisem vzdělávání pro všechny maturanty. Mimo jiné se PELICAN specializuje taky na firemní vzdělávání, ať už se jedná o firemní kurzy angličtiny, méně obvyklých jazyků nebo třeba kurzy češtiny pro cizince.

Hranice PELICANA však jazykovým vzděláváním zdaleka nekončí. Na jazykovou školu navazuje nezisková organizace Spolek PELICAN, která se zapojuje do evropských vzdělávacích projektů, nebo tyto projekty sama koordinuje.

Multilingual Families

Multilingual Families je jedním z projektů, na kterých se Jazykovka Brno - Spolek PELICAN podílela. Jedná se o projekt, který si klade za cíl odpovědět na otázky spojené s mnohojazyčnou výchovou dětí.

A pro koho jsou výstupy projektu určené? Především pro rodiče z vícejazyčných rodin a učitelům, kteří děti z těchto rodin vyučují. Materiály vyvracejí mýty a fámy spojené s výchovou dětí v mnohojazyčném prostředí a obsahují praktické tipy a rady, pomocí kterých mohou rodiče podpořit své děti v osvojování více jazyků zároveň.

Součástí projektu je taktéž metodická příručka pro učitele, která obsahuje rady pro využití potenciálu dětí vyrůstajících ve vícejazyčných rodinách.

Pojď se s námi podívat, jak může taková aktivita pro podporu jazykového a kulturního povědomí ve třídě vypadat!

Aktivita: Mapa zemí a jazyků

Cílem této aktivity je zlepšit jazykové a kulturní povědomí ve třídě s důrazem na kulturní rozmanitosti a potenciál jednotlivých žáků. Buduje tak v dětech pochopení a rozvíjí úvahy o vlastním jazyce a původu.

Stěžejní pomůckou pro aktivitu je velká mapa světa, dále jsou to samolepky nebo nálepky a obrázky žáků. Mapa světa by měla být zavěšena na viditelném místě. Jakmile žáci dostanou materiály, může učitel začít vysvětlovat princip celé aktivity.

Učitel přitom musí mít na vědomí, že tato činnost není primárně o jazykovém vzdělávání, ale o reflexi různých jazyků a kultur. Toto cvičení přispívá ke zdůraznění hodnoty jazykové a kulturní rozmanitosti, původu a dalších příbuzných aspektech.

Jaký je potup samotné aktivity? Žáci umístí své fotografie na místo na mapě, kde se cítí jako doma. Mohou se umístit na více zemí najednou. Zároveň napíší jméno země a město, které vybrali. Každý žák si poté vezme tužku a papír a napíše pár klíčových slov nebo informací o zemi, rodišti a kultuře, kterou zvolil na mapě.

Jednotlivá slova se poté umístí na mapu. Měla by shrnovat informace o tom, jaké osoby nebo věci jsou spojené s daným místem, jaké má žák na místo vzpomínky a které aktivity jsou pro něho důležité. Zároveň může přidat pozdravy v daném jazyce, obvyklá slova atd.

Po dokončení mapy bude každý žák prezentovat vybrané místo. Tato aktivita dává prostor zamyslet se nad jazyky a kulturami ve třídě a probrat, co konkrétní jazyk a související aspekty pro dotyčného žáka znamenají. Také podporuje rozšiřování jazykových zkušeností a znalostí pomocí nejoblíbenějších slov, které se spolužáci naučí.

Velká mapa světa bude nakonec společným produktem celé třídy, na kterém se podíleli všichni žáci svými vzpomínkami, zkušenostmi a zajímavostmi. Tato mapa může být vyvěšena ve třídě, aby připomínala kulturní a jazykovou diverzitu, ve které děti žijí.

Zaujal Tě projekt z informačního hlediska nebo by ses do některého z našich vzdělávacích projektů rád sám zapojil?

Neváhej se obrátit na Jazykovou školu Brno PELICAN – telefonicky, emailem nebo třeba osobně v kanceláři školy. Rádi Ti představíme, na jakých projektech se teď podílíme a ukážeme Ti možnosti, jak se můžeš zapojit i ty! Pojď do toho s námi!

Tvůj PELICAN!

...