Zaměstnanci a alkohol na pracovišti. Musí zaměstnavatelé provádět zkoušky na alkohol?

Alkohol a pití alkoholu patří rozhodně k nejhorším lidským zlozvykům. Zatímco někteří si zodpovědně dopřejí jen skleničku večer po práci doma u televize, jiné nelze označit za zodpovědné a jsou důvodem mnohých problémů, protože jdou třeba opilí do zaměstnání. Pít alkohol v zaměstnání nebo přijít do zaměstnání pod vlivem alkoholu, to je samozřejmě věc zakázaná a musí se to brát v potaz. Bohužel mnozí lidé jsou toho názoru, že na jejich podnapilost nikdo nepřijde, tudíž si vypijí, i když by zrovna neměli. Zaměstnavatelé však mohou provádět zkoušky na alkohol. Zákon dokonce stanovuje, že zaměstnavatelé jsou povinni své zaměstnance podrobovat zkoušce na alkohol, musí zjistit, jestli jejich pracovník není zrovna pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiné návykové látky.

Provést zkoušku na alkohol může i oprávněný vedoucí zaměstnanec

Provést zkoušku na alkohol nemusí jen zaměstnavatel osobně, ale také pověřený, oprávněný vedoucí zaměstnanec, který bude písemně určený. Ve směrnici BOZP, které se týkají problematiky alkoholu a návykových látek, se vždy uvede, jakým stylem bylo provedeno ověření na přítomnost alkoholu. Taky se musí poznamenat osoba, která zkoušku provedla. Provádět zkoušku na alkohol v krvi nebo na přítomnost jiných omamných látek je stanoveno skutečně zákonem, je to třeba provádět v rámci bezpečnosti práce. Pokud je zaměstnanec opilý, může při práci ohrožovat nejen své vlastní zdraví, ale také zdraví svých spolupracovníků či dalších osob.

Ať to za vás vyřeší odborníci

Samozřejmě to nemusíte řešit sami, i na bezpečnost práce a vše, co s ní souvisí, si můžete zavolat pomoc. Pomocnou ruku vám poskytnou odborníci z firmy PEGASUS Service, kteří se specializují nejen na BOZP, ale také na požární ochranu, pracovnělékařské služby nebo na požární bezpečnost staveb.    
...