Tipy pro daňovou optimalizaci

Daňová optimalizace může podnikatelům ušetřit. Existuje celá řada možností, které může podnikatel využít. Které to jsou si povíme na následujících řádcích.

Slevy na dani

Základní slevou je tzv. sleva na poplatníka. Ta může být aktuálně až ve výši až 24 840 Kč a je určena všem daňovým poplatníkům.

Výhodu budou v tomto směru mít podnikatelé mající rodinu. Uplatnit si totiž mohou slevu dále i na manžela či manželku a na potomky. Možnost dalších slev pak mají držitelé ZTP průkazů nebo invalidní občané. Zvýhodnění mohou čerpat i studenti.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Dary

Pokud zvažujete příspěvek na dobročinné účely, případně do školství, kultury či podobných odvětví, kromě dobrého pocitu vás pak může hřát i to, že se to projeví ve vašem daňovém plánování.

Fyzická osoba si může bezúplatná plnění odečíst za podmínky, že přesáhnou 2 % ze základu daně, případně činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Pokud jde o právnickou osobu, platí, že jestliže hodnota bezúplatného plnění činila alespoň 2 000 Kč, v úhrnu je možno odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně.

Samostatnou kategorii darů pak tvoří propagační a reklamní předměty. Ty mohou být daňově uznatelným výdajem či nákladem, jestliže jsou opatřeny obchodní firmou či názvem propagovaného zboží či služby a současně nejsou předmětem spotřební daně a jsou v hodnotě nejvýš 500 Kč bez DPH. 

Tvorba rezerv

Tvorba rezerv dává možnost odložení daňové povinnosti do následujících let. Je však nutné dodržet stanovený počet let, po které se tyto rezervy tvoří. To souvisí s odpisovými skupinami, nejdéle je tak možno tvořit rezervy 10 období u 5. a 6. skupiny.

Rezervy klasifikované jako daňově uznatelné upravuje zákon. Nejvíce se tak v praxi využívá zejména rezerva na opravu nebo solární rezerva. 

Obsah obrázku počítač, klávesnice, stůl, přenosný počítač

Popis byl vytvořen automaticky

Offshore podnikání

Další možností daňové optimalizace je založení offshore společnosti. To znamená, že si podnikatel přesune své podnikání do zahraničí. Sídlo má tedy v zemi, ve které ovšem nepodniká.

Většinou se k tomuto účelu vyžívají země, kterým se také říká daňové ráje. To jsou většinou malé státy tzv. třetího světa. Známé jako daňové ráje jsou třeba Bahamy, Belize či Kajmanské ostrovy. Za daňový ráj však lze považovat například též Irsko nebo Velkou Británii.

Účelem tohoto způsobu podnikání je přesun do příznivějšího právního a administrativního prostředí, kde jsou zpravidla nastaveny přehledné paušální daně. Kromě tohoto jsou státy často vyhledávány pro stabilní právní prostředí.

Navíc zde dochází jen k minimálním zásahům ze strany úřadů a podnikatel má zajištěnou výraznou ochranu soukromí a dostává se mu anonymity. Výhodou je i minimální administrativa. Tu za vás vykonává registrační agentura např. Parkerhill.cz. Vy se tedy můžete věnovat čistě svému obchodu.

...