Co jsou to hedge fondy a k čemu slouží

V tomto článku se podíváme na to, co to jsou hedge fondy a k čemu slouží. Stejně tak si rozebereme, jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

Co jsou to hedgeové fondy

Hedgeové fondy či zkráceně hedge fondy jsou speciální investiční fondy. Jedná se o prostředek kolektivního investování, kdy se investují finanční prostředky investorů do různých investičních nástrojů. Těmi mohou být akcie, dluhopisy, komodity a další formy cenných papírů.

Výnosy těchto investic a zhodnocení kapitálu jsou poté sdíleny investory v poměru výše jejich investic. Právně jsou poté ukotveny v seychelské právní úpravě v rámci Mutual Fund & Hedge Fund Act 2008. Dozorujícím orgánem je FSA – Financial Services Authority. Té je také svěřena pravomoc licencovat a regulovat podílové fondy na Seychelách.

Dělení hedge fondů

Hedgeové fondy jako takové se dle zákona dělí do čtyř základních skupin – jsou jimi soukromý, veřejný, profesionální a zahraniční fond osvobozený od daně. Ty se liší na základě svých kritérií.

Soukromý fond je limitován maximálním počtem padesáti investorů, přičemž jejich vzájemné vztahy jsou na soukromé bázi. Je proto zaměřen spíše na profesionální zprostředkovatele, jenž shromažďují společenství investorů. Investice jsou neomezené. S tímto typem fondu se také pojí zákaz veřejného upisování akcií.

Veřejný fond oproti tomu není soukromý či profesionální fond, je ovšem stejně tak určen k vysokým investicím. Dále vyžaduje podrobnou dokumentaci žadatele a nutnost oznámit veškerá rizika a záměry v rámci investování všem ostatním investorům ve fondu, a to předem.

Profesionální fond vyžaduje minimální investici sto tisíc dolarů, tudíž je určen již pro skutečně movité investory. Spolupracuje poté s uznávanými bankami, pojišťovnami či obchodníky s obligacemi. 

Zahraniční fond osvobozený od daně je již plně licencovaný podílový fond v rámci dané jurisdikce. Musí být spravován seychelským licencovaným správcem, přesto nemusí mít seychelskou licenci. Definován je poté burzou cenných papírů nebo minimální výší investice o částce sto tisíc amerických dolarů.

Hedgeové fondy se poté mohou zakládat jako družstva, obchodní společnosti, podílové fondy či jako komanditní společnosti zapsané na Seychelách podle zákona o komanditních společnostech z roku 2003, případně podobné společnosti zapsané v uznávané jurisdikci. Alternativ je však mnohem více. Dodejme, že nejpoužívanější strukturou jsou v tomto ohledu na Seychelách obchodní společnosti.

Výhody hedge fondů

Výhodou hedge fondu je možnost rozložení investičního rizika, tudíž diverzifikace. Stejně tak je důležité zmínit, že prakticky nepodléhají regulaci. Seychely jsou také ideální lokalitou pro zastřešující fondy. Ty se skládají z několika dílčích, jenž však fungují v rámci jednoho investičního fondu. Je to také mimochodem méně nákladné řešení pro přesouvání investic z jednoho fondu do jiného.

Nevýhody hedge fondů

Jedná se o poměrně vysoce rizikovou investici, s čímž se pak pojí v přímé úměře i výše potenciálních zisků. Větší riziko, zato ale poté možnost větších zisků. Nevýhodou jsou stejně tak poplatky za správu hedgeového fondu, které jsou vyšší než u běžného fondu.  Strategie, jež hedge fondy využívají, jsou pak především pákový efekt nebo krátký prodej. Hodí se tudíž pro pokročilejší investory.

...