Jaký je rozdíl mezi agenturním zaměstnáváním a kmenovými zaměstnanci?

Každý pracovní vztah má svá jasná pravidla a je blíže specifikován v zákonných ustanoveních. Existují však poměrně značné rozdíly mezi tím, kdy je člověk zaměstnán přímo jako kmenový zaměstnanec firmy a situací, kdy jde o zaměstnání přes agenturu. Jaké jsou mezi tím rozdíly, a z toho vyplývá především pro cizince? Přečtěte si výhodách i nevýhodách obou těchto variant.

Agenturní zaměstnanci pro sezónní práce a dočasné zvýšení kapacit

Agenturní zaměstnanci mají v zásadě uzavřený pracovní vztah s danou agenturou. Úkolem této společnosti je nabízet a v podstatě pronajímat pracovní sílu koncovým firmám. Pro ně představují agenturní zaměstnanci výhodné řešení pro doplnění sil během potřeby zvýšení kapacity a na nejrůznější sezónní práce.

Velkou výhodou pro zaměstnavatele je výrazně jednodušší papírování a odpadá starost se samotným náborem lidí. Jakmile přestane nutnost mít větší počet pracovníku, mohou být lidí zaměstnaní přes agenturu propuštěni rychleji a levněji v porovnání s běžnými kmenovými zaměstnanci.

Mnoho agentur se také specializuje na zaměstnávání cizinců. Přesně znají nutnou administrativu a s dotyčnými pracovníky tak mají sjednané všechny důležité formality, což je další zjednodušení pro firmy, které chtějí získat levnější pracovníky z ciziny pro sezónní práce.

Výhody agenturního zaměstnání

 • Když se osvědčíte, můžete se stát kmenovým zaměstnancem
 • Jednodušší varianta zaměstnání pro cizince
 • Možnost přechodu k jiné firmě, které agentura zajišťuje pracovníky

Nevýhody zaměstnání přes agenturu

 • Často horší platové podmínky v porovnání s kmenovými zaměstnanci
 • Riziko nejisté pracovní situace, protože agenturní zaměstnanci o práci přichází jako první
 • Minimální benefity pro zaměstnance, komplikovanější čerpání dovolené
 • Nutnost vybrat si solidní pracovní agenturu

Větší jistota pro kmenové zaměstnance

Podle pravidel rovných podmínek pro zaměstnance by kmenoví i agenturní zaměstnanci měli mít stejné výhody a ohodnocení. Jenže praxe často bývá jiná. Na pracovníky z agentury zůstávají horší směny, složitější a náročnější pracovní úkoly a nemusí se jich týkat některé benefity nabízené kmenovým zaměstnancům.

Pokud se vyskytne nerovnost mezi zacházení se zaměstnanci z agentury s těmi z běžného pracovního vztahu, je možné domáhat se náhrady a dorovnání. V praxi je ovšem poměrně složité, jaký plat má podobný zaměstnanec na stejné úrovni, protože kromě klasického ohodnocení mívají navíc osobní bonusy.

Výhody zaměstnání přímo v dané firmě

 • Lepší rozvržení pracovní doby, lukrativnější směny
 • Nároky na více benefitů
 • Často lepší čerpání dovolené

Nevýhody kmenových zaměstnanců

 • Složitější administrativa pro zaměstnavatele
 • Spolupráce pouze s jednou firmou
 • Více problematické pro cizince, kteří si firmám takto špatně nabírají

Máte zájem o získání nových kmenových zaměstnanců ze zahraničí? Využijte služeb pracovní agentury IRS Czech, která se na nábory v zahraničí specializuje. Zároveň pomůže i s vyřízením všech potřebných povolení pro práci v ČR.

...