Nový projekt Režim Ukrajina pomáhá firmám

Projekt Režim Ukrajina by měl českým firmám napomoci efektivně nabírat zahraniční pracovníky z Ukrajiny. Záštitu nad programem převzala Hospodářská komora, která navázala spolupráci s příslušnými ministerstvy. Jak program probíhá a které výhody z něj plynou?

Co je Režim Ukrajina

Prvotně vznikl koncept zvaný Pilotní projekt Ukrajina. Ten měl za cíl usnadnit příliv kvalifikovaných pracovníků do ČR. Na tento záměr pak navázal Režim Ukrajina. Ten svou pozornost upírá především na profese středně a nízko kvalifikované.

V principu by měl znamenat zjednodušení především ohledně žádání o tzv. zaměstnaneckou kartu, která současně opravňuje žadatele jak k pobytu na území ČR, tak i k tomu, aby u nás mohl pracovat.Takový uchazeč do režimu zařazený získává možnost kartu dostat buď na generálním konzulátě České republiky ve Lvově nebo na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě, jestliže se bude jednat o žádost hromadnou.

Zařazený zaměstnavatel nemusí žádat na výše zmiňovaných institucích o pohovor prostřednictvím systému Visapoint. Je těmito institucemi přímo osloven.

Podmínky pro zařazení do programu jsou následující:
 • podnikání na území ČR minimálně v délce roky
 • daňová rezidentura tamtéž dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • plátce zdravotního i sociálního pojištění
 • žádné nevyrovnané závazky vůči státu, což se dokládá dokumentací z finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení


Zařazení do projektu Ukrajina většinou trvá cca 2 dny. V případě, že se chcete zapojit, je nutné podat žádost na krajskou pobočku hospodářské komory.

Orientační doba nutná k vyřízení vaší žádosti činí přibližně 6 měsíců. Podání žádosti je zpoplatněno částkou 2500 Kč za žádost a částkou 200 Kč za každého jednotlivého uchazeče o zaměstnání.Chcete se vyvarovat zbytečných chyb, které proces natáhnou? Využijte služeb pracovní agentury IRS Czech, která má s vyřízením žádostí zkušenosti.

K samotné žádosti zaměstnavatel dokládá:
 • výpis z obchodního či živnostenského rejstříku (nebo jiný dokument obdobného charakteru)
 • čestné prohlášení, které stvrzuje, že svého zaměstnance zaměstná alespoň na dobu 1 rok, během této doby bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji a současně svůj záměr projedná se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
 • nutné je rovněž čestným prohlášením doložit, že v minulosti v rámci tohoto programu nedošlo k jakémukoli finančnímu postihu za porušení stanovených podmínek


Žádost se podává:
 • elektronicky (e-mailem)
 • prostřednictvím datové schránky
 • poštou
 • osobně na příslušné kontaktní místo


Jak si administrativní náležitosti zjednodušit

Díky vytvoření projektu došlo ke zjednodušení zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, přesto se však firmy určité administrativní zátěži ani nadále nevyhnou. Existuje však možnost přenést tyto povinnosti na pracovní agenturu, která formální náležitosti obstará za vás.

Jednou z těch, které se specializují na zajištění pracovníků z Ukrajiny patří i agentura IRS Czech. Agentura vám dokáže pomoci s celý procesem projektu – režim Ukrajina. Díky napojení na jednoho z hlavních garantů a preciznímu zpracování podkladů, budete mít jistotu bezproblémového schválení.

Nezávaznou konzultaci k projektu Ukrajina si můžete objednat na stránkách www.irsczech.com .
...