Výhody a nevýhody svěřenského fondu

Svěřenský fond je soubor veškerého majetku bez právní osobnosti. Můžete do něj vložit veškeré nemovitosti, obchodní podíly, peněžité obnosy nebo cenné papíry. Při zakládání svěřenského fondu se vystavuje smlouva, do které se udává doba, na kterou se svěřenský fond zakládá.

Není-li tato doba předem uvedena, zakládá se na dobu neurčitou. Vložením majetku do svěřenského fondu, ztrácí majitel nárok na majetkové právo. Ve zvláštním případě může ale soud určit, zda bude exekutorovi povoleno, vyžadovat pohledávky ze svěřenského fondu. 

Fondy v České republice a v zahraničí se liší. Zatímco v zahraničí podléhají nízkému zdanění, v České republice svěřenský fond podléhá dani z příjmu každé právnické osoby.

Výjimkou je pouhé založení fondu, které dani nepodléhá. Samozřejmě byly fondy v zahraničí také mnohem dříve dostupné než v České republice.

Účelem svěřenského fondu:

 • veřejně prospěšný
 • soukromý
 • investiční pro dosažení zisku

Společně se založením svěřenského fondu vznikají tři osoby:

 • Zakladatel – za zakladatele se považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která založí svěřenský fond a chce do něj vložit nějaký svůj majetek. Při založení budete potřebovat určit jméno fondu, bankovní účet, navštívit notáře kvůli notářskému zápisu. Je také nutné shromáždit a sepsat veškerý majetek, který budete do fondu vkládat.
 • Správce – správně je každá osoba, kterou si předem určí zakladatel při založení fondu a zapíše jí do smlouvy. Povinností správce je se o majetek postarat, řádně s ním hospodařit a nakládat přesně tak, jak je požadováno zakladatel fondu. Podle zákona musí být správcem majetku pouze fyzická osoba nikoli právnická. Správcem majetku může být i zakladatel, pokud tomu ale tak je, musí být určen ještě jeden správce, který není zároveň zakladatel.
 • Obmyšlený - neboli beneficient je předem určená osoba, která má nárok na prospěch z majetku, který je ve svěřenském fondu. Obmyšlený může být také zakladatel, ale není to vhodné. Je-li zakladatel stejný jako obmyšlený, aby měl neustále přístup k majetku, raději si najděte jiný způsob.

Při zakládání svěřenského fondu, není stanovena minimální částka majetku. Při zakládání základního svěřenského fondu je přibližně kolem 15.000 Kč. Při složitějších fondech se může jednat až o částku ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou zahrnuty včetně notářských poplatků.

Během účinnosti svěřenského fondu je také zapotřebí platit poplatky za vedení účetnictví a daňového poradenství. Ty se odlišují podle různých účetních firem, přibližně se však jedná o částku kolem 4.000 Kč / za rok.

Výhody svěřenského fondu

 • Anonymita - pokud někdo vloží majetek do svěřenského fondu, pak není nikde evidováno jméno zakladatele. V každém dokumentu je uveden převážně správce majetku. V případě nemovitostí nebo pozemku, pak zjistíte, že v katastru nemovitostí je uvedena pouze zmínka o svěřenském fondu.
 • Daň z nemovitosti - je-li nemovitost ve svěřenském fondu, není uplatňována daň z nemovitosti, která je ve výši 4 %.
 • Ochrana majetku - váš majetek je chráněn před exekutorem nebo neoprávněným dědicem.
 • Využití - pro zakladatele veliká výhoda, že si můžete vybrat, jakým způsobem bude s majetkem nakládáno. Jako zakladatel také můžete zvolit správce a obmyšleného, který má poté na majetek nárok.

Nevýhody

 • Doba založení - každý svěřenský fond se zakládá podle přesných požadavků a potřeb zakladatele. Založení fondu je tedy časově velice náročné.
 • Cena - kromě celkové doby založení, se svěřenský fond také prodraží. Vznikají náklady, které musíte zaplatit za založení, zánik, a dokonce i v průběhu trvání svěřenského fondu. Cena není nikdy jednotná. Dělí se podle toho, o jaký majetek se jedná.
 • Využití - co dělat s majetkem může být výhody, ale i nevýhoda. Pokud byste si založili například s. r. o. (společnost s ručením omezeným), budete moci s majetkem pracovat okamžitě, a jak budete chtít.

Zaujala vám možnost zřízení svěřenského fondu? Kontaktujte společnost Parkerhill.cz, která to s vámi nezávazně probere.

...