Jak dlouho trvá demolice?

Jak dlouho trvá demolice?

Demolice je někdy nevyhnutelná, případně se jedná o nejlepší a nejekonomičtější řešení situace. Ačkoliv samotné bourací práce trvají jen pár dní, celkově se demolice může dost protáhnout.

Jednání s úřady se může protáhnout

Demolice jako taková začíná a končí na úřadech. V naprosté většině případů totiž budete muset nejprve podat žádost na stavební úřad, který má zákonnou lhůtu 30 dnů na to, aby rozhodl. Ještě před odesláním žádosti budete muset sehnat veškerou potřebnou dokumentaci a potvrzení, aby mohl úřad rozhodnout ve váš prospěch.

Pokud stavba z nějakého důvodu není zanesená v katastru nemovitostí, tento čas se ještě prodlouží o dobu potřebnou k nápravě. Stejně tak vás čeká komplikovanější proces v případě, že nemovitost spadá do památkové zóny.

Samotné práce trvají jen pár dní

Pokud stavební úřad na vaší žádosti neshledal žádné problémy, které by vyžadovaly nápravu, můžete se pustit do demolice. A to buď svépomocí, nebo prostřednictvím kvalifikované firmy. Demoliční práce trvají obvykle jeden až dva týdny v závislosti na velikosti objektu. Za tuto dobu se stačí budova nejen zcela zbourat, ale i rozebrat na jednotlivé stavební části.

Jednotlivé kompozity se následně odvážejí do sběrných dvorů, kde vám vydají potvrzení o uložení stavební suti. Toto potvrzení budete potřebovat pro oficiální ukončení demolice, jelikož ho musíte opět doručit na stavební úřad, který vám následně vydá potvrzení o výmazu objektu z katastru nemovitostí.

Pokud plánujete, že stavební suť odklidíte sami, případně ji použijete na jiné účely (například vyrovnání terénu), vystavujete se pokutě. Doložit, jak bylo se stavebním materiálem naloženo, je totiž vaše povinnost. Ačkoliv tedy samotné demoliční práce zaberou jen pár dní, vyřizování potřebných dokumentů se bez problémů protáhne na několik týdnů. Cena demolice je individuální. Poplatek se platí i za odvoz nebo uskladnění suti.

...