Fotovoltaika. Proč jsou důležité státní dotace

Při pořízení fotovoltaické elektrárny je možno dosáhnout na štědré státní dotace. Ty se dají využít až do výše 150 tisíc korun, což představuje velmi podstatnou část z nákladů na celý systém výroby elektřiny ze slunce. Proč jsou vlastně státní dotace tak důležité?

Vlastní sluneční elektrárna

Lidé si již dlouho přáli nalézt vhodný způsob získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jak se zdá, konec spalování fosilních paliv se pomalu začíná z roviny snů přesouvat do blízké budoucnosti. Ze začátku byly vymyšleny pionýrské programy, jejichž materiály se nedaly po skončení životnosti recyklovat. Dnešní moderní technologie výroby již vše vyřešily a sluneční elektrárna tak plně platí za ekologický zdroj energie, a to i z hlediska použitých materiálů.

Bohatá státní dotace

Štědrý program České republiky s názvem Nová zelená úsporám podporuje obnovitelné zdroje energie. Zaměřuje se nejen na získávání elektrické energie, ale také na využívání ekologických zdrojů tepla a teplé vody. V případě fotovoltaické elektrárny je výše dotace až 150 tisíc korun. Solární termický systém pro přípravu teplé vody a přitápění je také dotován, a to výší 50 tisíc korun. Státní dotace tak dokážou pokrýt skutečně podstatnou část nákladů.

Proč jsou dotace důležité

Výše státní dotace je skutečně vysoká. Je to dáno tím, že si státy přejí, aby se k přechodu na ekologické zdroje získávání energie přidalo co nejvíce jednotlivců. Navíc se takto stimuluje také výzkum a efektivita v rozvoji fotovoltaiky. Začíná tak zcela nová éra v našich životech. Státy se zasluhují o to, aby motivovaly jednotlivce k tomu, aby nevytvářeli ekologickou zátěž pro budoucí generace. V případě fotovoltaické elektrárny o výkonu 3MWp se jedná o úsporu téměř čtyř milionů kilogramů emisí CO2 za jeden rok.

Státní dotace pro využití obnovitelných zdrojů energie jsou skutečně štědré.

https://pixabay.com/cs/photos/solárn%C3%AD-energie-solárn%C3%AD-panely-862602/
...