Svařování hliníku prakticky

Jak se vlastně svařuje hliník a jaká svářečská metoda je k tomu zapotřebí? Hliník je jedním z průmyslově nejvýznamnějších kovů, jeho použití je všestranné. Jaké problémy mohou při svařování hliníku vznikat?

Specifická disciplína

Svařování hliníku je bezesporu práce pro odborníky. Jedná se o typ svařování, u kterého je potřeba respektovat nastavená pravidla. Ať již svařujete hliník, bronz, mosaz, nebo další podobné slitiny, musíte si ohlídat, aby na sobě netvořily nevodivý oxid hlinitý. Bude zapotřebí speciální svářečská technika. Pro svařování hliníku se používají inertní plyny, jako je argon nebo helium, a také se před svařováním důkladně čistí povrch sváru.

Co je třeba dodržet

To ale není všechno, co byste si u svařování hliníku měli pohlídat. Po celou dobu byste měli sledovat, aby sváry nebyly přehřáté, a abyste pracovali velmi rychle. Když svařujete elektrickým obloukem, měli byste využívat pulz, nebo také funkci Balance, kde dochází k regulaci polarity. Tím si zajistíte, že již při svařování dojde k odstranění vrstev oxidu hlinitého.

Problémy, které překonáte školením

Pro hliník budete potřebovat speciální svářečský kurz, kde se dozvíte, jak s tímto kovem pracovat. Při jeho svařování totiž vzniká celá řada situací, na které musíte být přesně připraveni. Hliník je kov, který velmi rychle reaguje s kyslíkem. Tak bohužel dochází k poměrně rychlému vznikání nepotřebných vrstev oxidu hlinitého na povrchu hliníku. Ten ale nikdo neocení, jelikož není vodivý a jeho teplota tání je podstatně vyšší. Oxid hliníku dále vytváří prostor pro vznik nepotřebných porozit.

Pokud hliník svařujete obalenou elektrodou, jedná se o podobný postup, jako v případě svařování oceli. Obalené elektrody zde tvoří ochranu tavné lázně před kyslíkem a pomáhají rušit oxidační vrstvy. Nezapomeňte, že elektrodu je vždy nutno připojit na kladný pól svářečky. Také byste měli zajistit, aby byly elektrody dokonale suché a neobsahovaly vodík.

...