Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince

Zaměstnávání cizinců z třetích zemí je malinko složitější než v případě občanů EU, EHP a Švýcarska. S přílivem pracovní síly z východu je to ale teď na místě více, než kdy jindy. Pojďte se podívat, jak žádat o pracovní povolení pro cizince správně.

Typy pracovních oprávnění

Pracovní povolení potřebují k výkonu zaměstnání v ČR cizinci třetích zemí, kteří nemají volný vstup na trh práce. Jedná se tak například i o pracovní povolení pro Ukrajince. Možná oprávnění, se kterými se nejčastěji setkáte jsou tři:

  • povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu
  • zaměstnanecká karta
  • modrá karta
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

U každého typu povolení je proces získávání v něčem odlišný. Ve všech případech musí ale zaměstnavatel hlásit volné pracovní místo na Úřad práce.

Povolení k zaměstnání

Základem pro udělení povolení k zaměstnání je zaměstnavatelem zadaná hlášenka volného pracovního místa na ÚP, žádost o povolení k zaměstnání cizince a následně pracovní smlouva, která je s cizincem uzavřená.

Zaměstnavatel tedy musí vyplnit hlášenku, kterou najde na stránkách patřičného ÚP. Tam zaškrtne mimo jiné, že souhlasí s nabízením práce cizincům. Formulář stačí vyplnit, podepsat a zaslat elektronicky na ÚP ve vašem kraji. Toto platí i v případě zaměstnaneckých a modrých karet.

Následně je to už na cizinci. Na ÚP si podá žádost o povolení k zaměstnání. Může ale předat i plnou moc zaměstnavateli, který to vyřídí. To je rozumné hlavně v případě, že cizinec vůbec nekomunikuje česky. Mimo osobních dokladů bude zaměstnanec k žádosti potřebovat i pracovní smlouvu. 

Jakmile se přihlásí k patřičnému pracovnímu místu a podá žádost se všemi přílohami, dostane povolení k zaměstnání na 2 roky s možností prodloužení, vždy ale jen o další 2 roky.

Zaměstnanecká karta

Toto povolení opravňuje pracovat zaměstnance na pozici, pro kterou byla karta vytvořena. Podobně jako povolení k pobytu je vydávána maximálně na 2 roky s možností prodloužení.

Také zde musí zaměstnavatel podat hlášenku volného pracovního místa na krajský ÚP. Zaměstnanec si ale nebude o místo žádat tam, nýbrž na příslušném zastupitelském úřadě ČR ve státě, kde je občanem, tedy na české ambasádě nebo konzulátu.

K vydání zaměstnanecké karty pak bude potřebovat pracovní smlouvu, doklad o zajištění ubytování, výpis z rejstříku trestu, doklad o dosažené kvalifikaci pro vykonávání daného pracovního místa a číslo hlášenky volného pracovního místa.

Modrá karta

Modrá karta je určena pro cizince, kteří budou vykonávat zaměstnání s vysokou kvalifikací. Uchazeči musí mít vyšší odborné nebo vysoké vzdělání a jejich hrubá roční mzda musí odpovídat alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR.

Postup je zde stejný, jako v případě zaměstnanecké karty. Pracovní smlouva musí jen splňovat mzdové náležitosti a zaměstnanec musí dokládat i potvrzení o nejvyšším dokončeném vzdělání.

Celkově je administrativní proces u modrých karet rychlejší.

Po nástupu zaměstnance do zaměstnání si nezapomeňte udělat kopii jeho platného dokladu, který jej opravňuje v ČR pobývat a pracovat. Jako zaměstnavatel máte povinnost uchovávat v osobní složce zaměstnance tento platný doklad.

Chcete pomoci s vyřízením pracovního povolení pro cizince? Kontaktujte nás na stránkách irsczech.com, specializujeme se nábor i vyřízení potřebných povolení k práci.

...