Rusňákova investiční skupina DRFG a její nové akvizice

Investiční skupina DRFG, kterou založil David Rusňák, vede fondy, nabízí dluhopisy a jeho DRFG Real Estate je významným hráčem na českém realitním trhu. Do portfolia v poslední době získali čtyři domy na Lannově ulici v srdci Českých Budějovic s renomovanými nájemci na hlavní pěší zóně města. Jde tedy o výbornou lokalitu a zároveň o objekty, které vykazují z hlediska investora velmi dobrá čísla. Záměrem je vytvoření nových bytů a kanceláří v horních patrech.

V jednání je dále také odkoupení tří velkých logistických areálů ve středních a západních Čechách.

DRFG Real Estate a nové portfolio

DRFG Real Estate spravuje portfolio s celkovou hodnotou přes 2,2 miliardy korun a jeho velká část byla akvizována poslední rok. Plány na investice do dalšího roku jsou ještě smělejší. Dosahují výše 2,5 miliardy korun. DRFG Real Estate je velkým hráčem na českém realitním trhu. Nemovitostní fond prokázal nejlepší výsledky ze všech srovnatelných fondů na našem domácím trhu s výnosem 5,04 %. Nově byla navázána spolupráce s etablovanou společností OKIN Facility a.s., která spravuje portfolio velkým hráčům na realitním trhu. O spolupráci mají zavedené společnosti velký zájem a je to dobrý důkaz toho, že se DRFG Real Estate od svého vzniku posunula o kus dopředu a vstoupá vzhůru jako letadlo.

Spolupráce s investiční skupinou Natland

Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka založila společnou skupinu Czech Private Capital. DRFG Real Estate bude dál investice řídit a spravovat objekty s cílem dostat je do nemovitostního fondu. Od spojení se skupinou Natland si slibují posílení kapitálu. Spojení vyžadovalo od DRFG značné investice do nového softwaru.  Současně s tím museli modernizovat i hardware. Rýsují se také dva nové pilotní projekty. Jeden je určen pro externího zákazníka ve Znojmě, druhým projektem je rekonstrukce a dostavba areálu ProStorage v Praze.

...